我們雖然是代理犀利士Cialis的藥品,但是我們也是建議把,服用了的犀利士切半使用的,比如每次服用犀利士10mg,犀利士效果並不會差,而且省荷包。

Our Vision

"ผู้นำทางด้านเทคโนโลยีเพื่อยกระดับมาตรฐานงานซ่อมตัวถังและสีรถยนต์คุณภาพในระดับ ASEAN"

ขยายการเติบโตของธุรกิจ

Planet Paint เกิดขึ้นจากการเติบโตทางด้านธุรกิจศูนย์บริการซ่อมสีรถยนต์ ด้วยปริมาณรถยนต์ที่มีมากขึ้น รวมทั้งเทคโนโลยีชั้นสูงในการผลิตของรถยนต์ปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับ

  • Premium Super Car
  • Premium Luxury Car
  • Electric Vehicle Car

ที่มีความซับซ้อนซึ่งต้องการเครื่องมือทันสมัย พร้อมความชำนาญพิเศษโดยเฉพาะ เจ้าของรถจึงต้องการมาตรฐานการซ่อมที่เชื่อถือได้ และใส่ใจในการบริการที่ดี

Planet Paint จึงเป็นศูนย์ซ่อมสีและตัวถังรถยนต์ระดับ       ดีเยี่ยมสำหรับคุณ

ประสบการณ์กว่า 20 ปี นำไปสู่การผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพ

ด้วยประสบการณ์กว่า 20 ปี ในการดำเนินธุรกิจศูนย์ซ่อมสีรถยนต์และตัวถัง ภายใต้ชื่อ SIAM AUTO BODY ได้สร้างมาตรฐานที่ดีเยี่ยม และการบริการที่ลูกค้าประทับใจกว่า 25,000 คัน จึงมีทีมช่างและ บุคลากรที่ชานาญงานมากมาย จนมีการพัฒนาองค์ความรู้ต่างๆ ให้เป็นระบบ เกิดเป็น Training Center ของตัวเอง Planet Paint เป็นศูนย์บริการที่เปิดขึ้นเพื่อยกระดับการซ่อมสีรถยนต์ให้เหนือกว่า คู่แข่งในตลาด และเป็นต้นแบบในการขยายสาขาต่อไป

ก้าวสู่การเป็นผู้นำ

Planet Paint ได้ร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจ ที่พร้อมจะส่งเสริมและยกระดับการบริการต่างๆ ให้ดีขึ้น ทั้งการจำหน่าย

  • รถยนต์ Super Car
  • อะไหล่รถยนต์
  • การประกันภัย

ตลอดจนบริษัทสีและเคมีชั้นนำ เพื่อเตรียมความพร้อม ที่จะให้บริการที่ดีเยี่ยม ก่อให้เกิดการรับรู้และยอมรับในระดับประเทศ พร้อมเตรียมที่จะขยายสาขาในต่างจังหวัด ให้ครอบคลุมทุกภาคของประเทศ รวมทั้งประเทศเพื่อนบ้านต่อไป โดยการสร้างมาตรฐานที่ดีเยี่ยมให้เป็นผู้นำด้านศูนย์ซ่อมสีรถยนต์ของอาเซียนภายใน 5 ปี

Our Services

"ผู้นำทางด้านเทคโนโลยีเพื่อยกระดับมาตรฐานงานซ่อมตัวถังและสีรถยนต์คุณภาพในระดับ ASEAN"

Body & Paint Service - บริการซ่อมสีตัวถังรถยนต์คุณภาพมาตรฐาน

ด้วยเทคโนโลยีการผลิตรถยนต์ปัจจุบัน ในระดับ Premium Super Car หรือ Premium Luxury Car มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว ทั้งด้านสมรรถนะ เครื่องยนต์และความปลอดภัย ได้รับการออกแบบและควบคุมการผลิตโดยระบบ Computer ขั้นสูง รวมถึงตัวถังรถ ที่ผลิตจากอลูมิเนียมหรือคาร์บอบเคฟล่าจึงเป็นเหตุให้การซ่อมมีความซับซ้อนมากขึ้น จำเป็นต้องใช้เครื่องมือพิเศษและเทคโนโลยีที่ทันสมัย Planet Body & Paint ได้ลงทุนเครื่องมือต่างที่ทันสมัย และจัดเตรียมบุคลากรที่มีความชำนาญสูงไว้เพื่อการรองรับการซ่อมสีในรถทุกประเภท

Milieage Service - บริการบำรุงรักษาดูแลตามระยะทาง

ศูนย์ตรวจสภาพ ซ่อมบำรุงรถยนต์ตามระยะทาง (Mileage Service) ด้วยช่างผู้ชำนาญ และเครื่องมือที่ครบครัน พร้อมทั้ง Program ซ่อมบำรุงเฉพาะรุ่น เช่น Mercedes Benz, Audi, Porsche, Ferrari เป็นต้น

EV Car - บริการซ่อมรถยนต์ไฟฟ้า

บริการซ่อมรถยนต์ไฟฟ้าทุกยี่ห้อ เช่น Tesla, Fomm One, Great Wall, BYD, ORA เป็นต้น

Car Coating

บริการขัดเคลือบสีรถยนต์ทุกประเภท

Color by Order

บริการพ่นสีผลิตภัณฑ์ตามความต้องการ

Our Products

ประกันภัย

พร้อมให้คำแนะนำด้านประกันภัยรถยนต์

อะไหล่รถยนต์

นำเข้าอะไหล่รถยนต์ทุกประเภท

รถยนต์ไฟฟ้า

จำหน่ายรถยนต์ไฟฟ้า Fomm One

สี

จำหน่ายสีรถยนต์

Call Us