PROFILE

Our Vision

วิสัยทัศน์ของเรา

"ผู้นำทางด้านเทคโนโลยีเพื่อยกระดับมาตรฐานงานซ่อมตัวถังและสีรถยนต์คุณภาพในระดับ ASEAN"

ขยายการเติบโตของธุรกิจ

Planet Paint เกิดขึ้นจากการเติบโตทางด้านธุรกิจศูนย์บริการซ่อมสีรถยนต์ ด้วยปริมาณรถยนต์ที่มีมากขึ้น รวมทั้งเทคโนโลยีชั้นสูงในการผลิตของรถยนต์ปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับ

  • Premium Super Car
  • Premium Luxury Car
  • Electric Vehicle Car

ที่มีความซับซ้อนซึ่งต้องการเครื่องมือทันสมัย พร้อมความชำนาญพิเศษโดยเฉพาะ เจ้าของรถจึงต้องการมาตรฐานการซ่อมที่เชื่อถือได้ และใส่ใจในการบริการที่ดี

Planet Paint จึงเป็นศูนย์ซ่อมสีและตัวถังรถยนต์ระดับ       ดีเยี่ยมสำหรับคุณ

ประสบการณ์กว่า 20 ปี นำไปสู่การผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพ

ด้วยประสบการณ์กว่า 20 ปี ในการดำเนินธุรกิจศูนย์ซ่อมสีรถยนต์และตัวถัง ภายใต้ชื่อ SIAM AUTO BODY ได้สร้างมาตรฐานที่ดีเยี่ยม และการบริการที่ลูกค้าประทับใจกว่า 25,000 คัน จึงมีทีมช่างและ บุคลากรที่ชานาญงานมากมาย จนมีการพัฒนาองค์ความรู้ต่างๆ ให้เป็นระบบ เกิดเป็น Training Center ของตัวเอง Planet Paint เป็นศูนย์บริการที่เปิดขึ้นเพื่อยกระดับการซ่อมสีรถยนต์ให้เหนือกว่า คู่แข่งในตลาด และเป็นต้นแบบในการขยายสาขาต่อไป

ก้าวสู่การเป็นผู้นำ

Planet Paint ได้ร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจ ที่พร้อมจะส่งเสริมและยกระดับการบริการต่างๆ ให้ดีขึ้น ทั้งการจำหน่าย

  • รถยนต์ Super Car
  • อะไหล่รถยนต์
  • การประกันภัย

ตลอดจนบริษัทสีและเคมีชั้นนำ เพื่อเตรียมความพร้อม ที่จะให้บริการที่ดีเยี่ยม ก่อให้เกิดการรับรู้และยอมรับในระดับประเทศ พร้อมเตรียมที่จะขยายสาขาในต่างจังหวัด ให้ครอบคลุมทุกภาคของประเทศ รวมทั้งประเทศเพื่อนบ้านต่อไป โดยการสร้างมาตรฐานที่ดีเยี่ยมให้เป็นผู้นำด้านศูนย์ซ่อมสีรถยนต์ของอาเซียนภายใน 5 ปี

Call Us